Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne